Friday, 24 August 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး သုေတသန အဖြဲ႕ဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ ရာထူးေနရာတြင္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြ ၀င္လာျပန္ၿပီ

Universities Teachers
ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖုိ႕ ပညာေရး ေကာင္းမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ အမ်ား ျပည္သူ အားလံုး သိၾကပါတယ္။ မၾကာခင္က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုသမၼတ စိုင္းေမာက္ခမ္းရဲ႕ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပဲြမွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းရာထူးေတြမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ဖို႕နဲ႕ စစ္တပ္မွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႕ေရာက္လာတဲ
့ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ေတြကို ထိပ္ပိုင္းရာထူးေတြ မေပးေတာ့ဘူးဆိုလို႕ ၀မ္းသာေနမိပါတယ္။ အခုေတာ့ လစ္လပ္သြားတဲ့ ျမန္မာပညာေရး သုေတသနအဖြဲ႕ညႊန္ခ်ဳပ္ရာထူးေနရာနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕ဥကၠဌ ရာထူးႏွစ္ေနရာစလံုးကို ပညာေရးအေၾကာင္း လံုး၀မသိတဲ့ စစ္တပ္ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးကို ခန္႕လိုက္တဲ့အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးကို ပညာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးက ၾသဘာေပးေနၾကပါတယ္။ ပညာေရးသုေတသနမွာ P.hD ဘြဲ႕ရရွိၿပီး ပညာေရးအေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ ဒုညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္ၾကဴ လိုမ်ဳိး ပညာတတ္ေတြရွိပါလွ်က္နဲ႕ ဘာေၾကာင့္ ဒီတပ္ထြက္ေတြကိုဘဲ ခန္႕တာလည္းဆိုတာ နားမလည္ဘဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအးကဘဲ တလြဲေတြလုပ္ေနတာလား၊ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအးၾကဴ(ဗိုလ္မွဴး-ၿငိမ္း၊ OTS-65ဆင္း)ကဘဲ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနတာလား ဆိုတာကို ပညာေရး၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ စိတ္ပ်က္ ေေနၾကပါတယ္။

အရပ္သူ အရာရွိအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ရံုးအဖြဲ႕မွဴးတစ္ဦးမွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လက္သီးျဖင့္ထိုးႀကိတ္ခဲ့သည္ဆိုျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးရံုး ဌာနခြဲ(၂)တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ထမ္းေဆာင္ေန ေသာ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္အား ရံုးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သူ ဦး၀င္းေဆြမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ စိတ္အလိုမက်မႈျဖင့္ မည္သည့္တစ္စံုတစ္ရာ မွားယြင္းမႈ မရွိဘဲ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လက္သီးျဖင့္ ထိုးႀကိတ္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ ပါသည္။ ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚျမင့္ျမင့္စိန္မွ မိမိမွ မွားယြင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ေစာ္ကားခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီး တို႕ထံ သြားေရာက္တိုင္ ၾကားရာ ၀န္ႀကီး၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ ဦးေအာင္ထိုက္မွ ၀န္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕မေပးႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ခင္ဗ်ားကို နယ္ေျပာင္းပစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိမ္းေမာင္း ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဒု၀န္ႀကီးဦးေအးၾကဴထံ သြားရာတြင္လည္း အိပ္ေနသည္ဟုဆိုကာ ေတြ႕ခြင့္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႕ရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမွ အေတြ႕မခံခဲ့ပါ။ ရံုးအဖြဲ႕မွဴးအား ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးတို႕မွ အကာအကြယ္ေပး ထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အမ်ဳိးသမီးအရာထမ္းတစ္ဦးအေပၚ ရံုးအဖြဲ႕မွဴးမွ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ေစာ္ကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးႏိုင္ရန္ ႏိုုင္ငံေတာ္သမတၱႀကီးထံ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မေက်မနပ္ ျဖစ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

မတရားအႏိုင္က်င့္ အဖိႏွိပ္ခံ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဘ၀ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအား တင္ျပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း ဦးေ၀ေအာင္ဗ်င္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္ ေနာ္ေစးလာေဖာ အပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း(၇)ဦးတို႕အား ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအးၾကဴ၏ အမိန္႕ဟုဆိုကာ အျပစ္တစ္စံုတစ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေ၀းလံ ေဒသမ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့သျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံမႈ ေပၚေပါက္လွ်က္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရပါသည္။ ဦးေ၀ေအာင္ဗ်င္အား ဖားအံပညာေရးေကာလိပ္သုိ႕လည္းေကာင္း၊ ဇနီးျဖစ္သူ ေနာ္ေဆးလာေဖာအား ေမာ္လၿမိဳင္ပညာေရးေကာလိပ္သုိ႕လည္းေကာင္း ေျပာင္းေရႊ႕ခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာ္ေစးလာေဖာသည္ ေမြးကင္းစခေလးငယ္ တစ္ဦးႏွင့္အတူ မိသားစု တကြဲတျပားစီျဖစ္ကာ လူမႈေရးအတိဒုကၡမ်ား ခံစားေနရပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္အေၾကာင္းကိုမူ မသိရွိခဲ့ၾကပါ။ ဒု၀န္ႀကီးႏွင့္နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒု၀န္ႀကီး၏ အတြင္းေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈအရ အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအေပၚ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းလုပ္ကာ ေသာက္စားမူးယစ္ၿပီး မတရားအခြင့္အေရးမ်ားယူလွ်က္ ပညာေရးဌာနတြင္ လူႀကီးလုပ္ေနေသာ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအးၾကဴအား အေရးယူ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးရုံးမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး
  • Myo Gyi, Wan Zhen and 2 others like this.
    • မာမီ ထား
      ၾကည့္စမ္း ဒီလိုအခ်ိန္အခါမွာ ဒီတပ္ထြက္ေဘာင္ဘီခ်ြတ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးၾကီးေက်ာ္စိုးကို ခန္႔ရတယ္လို႔ကြယ္ ေမးခြန္းေရာင္းစားဘို႔ဘဲေနမွာပါ။ ၿပီးရင္ သူတို႕သားသမီးမ်ား ၁၀တန္းအမွတ္ေကာင္ေကာင္ေအာင္ေရး ဒါေတြကိုေထာက္ၿပီး ခန္႔တာပါ။ပညာတတ္တဲ့ ပါေမာကၡေတြကို ဆရာလုပ
      ္မွေတာ့ ဘယ္မွာလာ ပညာတတ္တိုင္းၿပည္ ၿဖစ္ေတာ့မလဲ။ ပညာေရးသုေတသနနဲ႔ ၿမန္မာနိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ရာထူးဟာ တကဲ့ပညာတတ္ အရပ္သားပါေမာကၡထဲက ခန္႔ရမွာပါ။ ဥပမာ ဒီဗိုလ္မႉးၾကီး ပညာတတ္လည္းလံုးဝမသင့္ေတာ္ပါ။သာသနာေရးဦးစီးမူးကို မြတ္ဆလင္ခန္႔သလို ၿဖစ္ေနၿပီေပါ့။ တိုင္းၿပည္ဘာေၾကာင့္ မြဲၿပီးဒုကၡေရာက္ေနသလဲ အခုအခ်ိန္ထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ သူတို႔ေခါင္းၾကီးေတြထဲ ထည့္မစဥ္းစားၾကေသးဘူးကို။

No comments: